ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al RSSM, N. Chiriac, înmânează directorului Teatrului de Operă și Balet, Aurelian Dănilă „Diploma de Onoare” a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM în prezența conducerii artistice a teatrului: A. Samoilă, E. Platon, M. Muntean, I. Ianachi. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00445

00445