ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

O consfătuire a lucrătorilor enciclopediilor republicane cu reprezentanții Comitetului de Stat pentru Edituri, 1974; Leonid Cemortan (rândul 2 de sus, al cincilea din dreapta). Arhiva privată a familiei Cemortan. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00419d

00419