ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Din inovațiile cercetătorilor științifici ai Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (III), 1954. Arhiva Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. Fond. 1, inv. 1, dos. 63a, f. 112. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 000265
00265