ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Întrunire la Academia de Științe a RSS Moldovenești în prezența lui Ivan Bodiul, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei (29 mai 1961 – 22 decembrie 1980), 1961. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 000262

00262