LECTURI DE WEEKEND

PROMETEU – LICEUL CARE FACE ISTORIE / alcăt. și îngrijită de Viorica Cucereanu ; foto: Mihai Vengher. – Chișinău : Tocono, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. Texte : lb. română, engleză – 1000 ex. ISBN 978-9975-129-34-3

Istoria Școlii Primare „Prometeu-Junior” și a Liceului „Prometeu-Prim”, unică în Republica Moldova, într-o lucrare enciclopedică alcătuită și îngrijită de Viorica Cucereanu

Notă: Actualmente instituția include un ciclu integral: clase primare, gimnaziale și liceale, asamblate organic în clusterul educațional Școala Primară „Prometeu-Junior” și Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” (instituit în 2010). În prezent, Liceul „Prometeu-Prim” este cea mai cotată instituție de învățământ liceal din Republica Moldova. Elevii de aici au avut cea mai mare medie a notelor de bacalaureat (8,56) la sesiunea 2016, inclusiv 9,33 – la limba engleză şi 9,39 – la chimie. În anul 2017, media notelor de bacalaureat a constituit 8,55. Absolvenții Liceului își continuă studiile la cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume. Fiind un liceu privat, este finanțat în totalitate din resurse extrabugetare. Totodată, menționăm și dimensiunea filantropică pe care administrația acestei instituții o promovează. Elevii dotați din familii social-vulnerabile, olimpicii naționali și internaționali, copiii angajaților acestei instituții sunt scutiți de taxa pentru învățământ.

8