UN DOCUMENT OFICIAL DESPRE UN OM MARE ȘI ETERN CAMPION

Tudor Casapu – eternul campion este prima carte în Olympic Games 1992 Barselonacolecția „Legendele sportului moldovenesc” inițiată de Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan (Institut), Centrul de Cercetări Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei. Este o carte-document despre o personalitate emblematică a întregului neam românesc. În ediția a doua, revăzută și completată, cartea a apărut în anul 2015, într-o ținută de gală atât în ceea ce privește designul, calitatea hârtiei și alte detalii tehnice, cât și, mai ales, în ceea ce privește conținutul ei.
Adunat picătură cu picătură din opiniile oamenilor din domeniul sportului, culturii, științei, educației despre Tudor Casapu, selectat din bagajul spiritual al eminentului sportiv, conținutul cărții prezintă popasuri impresionante în drumul spre stele a unui „puișor de om”, supranumit copil-titan, care a venit pe lume într-o toamnă frumoasă în satul Mingir, raionul Hâncești într-o familie numeroasă. Acest titan, după cum îl caracteriza diriginta lui, Suzana Petru Borodac, „s-a definit prin luptă, dragoste, speranță, răbdare, curaj, credință și sete nepotolită pentru noi orizonturi”. Ca o piesă de teatru, așa este viața, spunea  Seneca,  nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos s-a desfășurat. Coperțile acestei cărți cuprind o viață de om sclipitoare. O viață a unei personalități inegalabile din lumea sportului, a unei personalități notorii a neamului nostru – Tudor Casapu!

Câteva cuvinte despre structura cărții. Cartea se deschide, cum era de așteptat, cu un articol miniatural, dar foarte consistent, semnat de acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, în care eternul campion, Tudor Casapu, este numit un aristocrat al sportului, aristocrat, care și-a modelat după propriu plac destinul, sfidând chiar moartea de două ori, dar a ales să practice un sport greu și la propriu, și la figurat, HALTERELE. Printr-o muncă titanică a urcat trepte și trepte, ajungând pe culmile gloriei. În plus, prin puterea exemplului său, a atras și a educat mai mulți discipoli care au dus faima Moldovei departe de granițele ei. Numele fiecăruia constituie pentru învățătorul lor o mândrie, iar pentru noi, o părticică de glorie: Anatol Cârâcu, Cristina Iovu, Igor Grabucea, Iurie Dudoglo, Alexandru Dudoglo, Ghenadie Dudoglo, Igor Bour, Artiom Pipa, Oleg Sîrghi, Marcel Guidea, Serghei Cechir, Dumitru Captari (medaliile aduse în țară de acești halterofili sunt enumerate în articolul acad. Gheorghe Duca).

Urmează prefața cărții, cu două articole captivante, semnate de două nume de rezonanță – dr. Tamas Ajan, președintele Federației Internaționale de Haltere, membru de onoare al Consiliului Internațional Olimpic și Nicu Vlad, Campion, prim-vicepreședinte al Federației Internaționale de Haltere, președinte al Federației de Haltere din România. Vine apoi un detaliat Tabel cronologic (CV – repere biografice) ce înfăţişează traiectoria bogată a vieţii şi a activităţii lui Tudor Casapu – un „magnet spiritual” care a adunat în jurul său oameni de bună-credință din comunitatea sportivă din Republica Moldova. Pe lângă aceste componente obligatorii, cartea este constituită din șase compartimente. La sfârșitul cărții, după o bibliografie selectivă, este inserat un album de fotografii – Viața în imagini – unde halterofilul este imortalizat în diferite ipostaze ale vieții sale personale și profesionale.

  Primul compartiment, intitulat sugestiv, „De acasă spre casă” conține șase articole referitoare la neamul Casapu (Alexandru Furtună), la Mica Patrie Mare a campionului (Ion Xenofontov), la casa părintească (Claudia Darienco), la copilul-titan din Mingir, caracterizat de primiii învățători Rodion Popa, Suzana Petru Borodac și Lucia Zaftoni.

Compartimentul al II-lea, este intitulat „Universul polivalent al lui Tudor Casapu”, în care este creionat profilul de personalitate și cel profesional al eternului Campion. Din abordarea psihologică a profilului de personalitate, efectuată de dr. în psihologie Angela Potâng, aflăm că Tudor Casapu însumează în structura sa de personalitate ambiția, rezistența psihică, aspirațiile, organizarea, controlul, persistența, inteligența emoțională, autocontrolul, echilibrul dintre introversiune și extraversiune. Care dintre ele va fi fost definitorie pentru parcursul sportiv al lui Tudor Casapu? Răspunsul este ușor de intuit: toate la un loc plus motivația puternică de a fi sănătos și prosper. Importanța sportului pentru sănătate este de neestimat. Despre utilizarea halterelor în formarea și menținerea dirijată a sănătății, tratează articolul „Sanocreatologia și halterele”, semnat de acad. Teodor Furdui și dr. în biologie Valentina Ciochină, unde se demonstrează că efortul fizic influențează benefic asupra sănătății. Un articol inspirat este semnat de jurnalistul și publicistul Efim Josan. Intitulat „Tudor Casapu – emblema demnității noastre naționale”, articolul trasează cei mai importanți pași ai sportivului spre culmea olimpică, autorul condimentând cu dragoste fiecare moment de glorie și tristețe trăit de Tudor Casapu – emblema demnității noastre. Pe lângă realizările sale personale, cea mai importantă fiind cea de la Barcelona, în anul 1992, când halterofilul a ridicat 200 de kg, Tudor Casapu este și un manager al sportului de performanță. În calitate de președinte al Federației de Haltere din Republica Moldova, dumnealui s-a implicat activ în procesul de pregătire tinerilor halterofili moldoveni și participarea lor la diferite concursuri, internaționale, la diverse campionate, la Jocurile Olimpice. Realizările în acest domeniu sunt prezentate de către Alexandru Gropa în articolul „Un manager al sportului de performanță”. Alte aspecte ale activității eternului campion sunt prezentate în articolul „În serviciu Ministerului de Interne”, de Constantin Boeștean și în „Dimensiunea politico-diplomatică a sportului de performanță” de Victor Juc. În cel de al doilea articol e vorba despre promovarea imaginii țării pe mapamond de către sportivii noștri, unul dintre ei fiind Tudor Casapu. În aceeași ordine de idei, acad. Mihai Cimpoi menționează în articolul „Sportul și imaginea noastră identitară” că o țară își poate face un renume prin sport, iar Tudor Casapu a contribuit plenar la acest fapt. Arborarea simbolurilor naționale ale Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Barcelona, Spania a constituit momentul de glorie supremă a sportului național. Acest fapt, precum și altele asemănătoare sunt prezentate în articolul „Simbolurile naționale ale Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992), semnat de Silviu Andrieș-Tabac și Ion Xenofontov. Pe lângă acestea, includerea numelui eminentului sportiv în diverse enciclopedii și lucrări enciclopedice (Constantin Manolache) și expunerea atributelor și exponatelor campionului olimpic în Muzeul Olimpic din Moldova (Nicolai Ambrosi) îl prezintă pe Tudor Casapu ca pe un creator al imaginii țării noastre. În articolele semnate de Eduard Ciobanu „Omul cu deschidere totală pentru presă” și de Iurie Nistorică „Exemplul elocvenței” este consemnată calitatea lui Tudor Casapu de deschidere față de mass-media. În paginile ziarelor, la radio, la televiziune, Tudor Casapu este același, FIRESC, „nu caută cuvinte alese pentru a face impresie, nu dă lecții pentru a părea mai important”. Ultimul articol din acest compartiment „O viață ca în carte”, semnat de Asea Timuș este o prezentare la cartea „Destin unic de mare campion”, apărută la Chișinău în anul 2013.

În compartimentul al III-lea, intitulat „Interviuri cu Tudor Casapu” sunt decelate principalele idei şi linii de viață și de forţă ale sportivului. Cel mai consistent interviu este realizat de Ion Xenofontov. Ghidat de întrebările „iscoditoare” ale intervievatorului, Tudor Casapu descrie senin calea sa spre succes, condițiile în care s-a format, onorează personalitățile care l-au influențat, în special, pe primul său antrenor, Oleg Poleakov, povestește despre influența politicii asupra sportului, despre implicarea securității. Cu deosebită sensibilitate povestește Tudor Casapu despre Federația de Haltere din Republica Moldova, caracterizând-o ca pe o familie, deoarece evoluția sportivilor ține de respectarea unor reguli stricte. Tot aici se vorbește despre probleme precum migrația sportivilor, dopingul, pedepsele aplicate sportivilor etc. Celelalte interviuri incluse în carte dezvăluie diferite aspecte mai generale și mai concrete din viața Camionului și din drumul lui spre culmea succesului. Prin răspunsuri, sportivul își „pictează” portretul său de om integru și sportiv de performanță. În clipele de liniște, îi place să citească și să asculte muzică. Ne mărturisește că poezia este un medicament pentru suflet pe care îl ia când este epuizat și trist. Îi place marea zbuciumată, îi place să ierte, crede că iubirea este forța motrice a omenirii, crede în sine și într-o putere de sus. Dacă destinul i-ar fi îngrădit calea spre sport, Tudor Casapu ar fi fost muzician. Are o voce caldă, de interpret veritabil.

Compartimentul al IV-lea cuprinde câteva articole publicate în presă cu ocazia diverselor evenimente din viața Campionului Tudor Casapu.

Deosebit de valoros în contextul acestei cărți este compartimentul al V-lea, intitulat „Tudor Casapu văzut de el însuși” care ne permite să intrăm sfioși în universul spiritual al marelui sportiv. În „Tablete, mărturii, percepții”, vine cu gânduri de valoare despre tradiții, despre principii și valori, despre limbă, despre știință și sport, despre muzică și sport, despre corupție, despre sărăcia din Moldova, despre dușmani și adversari, despre flori, despre cărți, despre părinți, despre copii, despre învățători, despre credință, despre mânie, despre arbori, despre viață și moarte, într-un cuvânt, despre tot ce însemnă o viață de OM!

Ultimul compartiment, al VI-lea, intitulat „Mărturii, consemnări, evocări și dedicații, ecouri de pe mapamond” însumează aprecierile și considerațiile exprimate de toți cei care l-au cunoscut pe marile sportiv și care s-au mândrit cu realizările lui de performer.

Cartea se încheie cu o bibliografie selectivă despre Tudor Casapu, organizată pe ani și care numără 120 de publicații. De o inestimabilă valoare ilustrativă este albumul „Viața în imagini” care ni-l prezintă pe Tudor Casapu așa cum a fost și este EL– un „puișor de om” în brațele mamei, un membru al unei familii unite, un câștigător în diferite momente de glorie (cu medaliile obținute) și o STEA pe mapamondul sportiv.

La finele acestei prezentări, aș vrea să aduc cuvinte de recunoștință celor care au lucrat la editarea cărții: acad Teodor Furdui, consultant științific, dr. Constantin Manolache, redactor științific, Ion Xenofontov, responsabil de ediție, Elena Baban, coordonator, Tudor Palladi și Vitalie Țurcanu, redactori, Elena Pistrui, corector, precum și celor care au realizat designul, redactarea tehnico-artistică, machetarea computerizată și coperta: Valeriu Oprea, Kateryna Russu și Vitalie Pogolșa. Prin munca lor, putem citi această carte-document care va dăinui peste veacuri și va povesti generațiilor viitoare despre Campionul nostru etern, TUDOR CASAPU.

Elena CONSTANTINOVICI, hab. în filologie, prof. univ. Institutul de Filologie

Sursă: Literatura si arta, 4 februarie 2016, nr. 5 (3674), p. 4

Legende

  1. Campionul olimpic Tudor Casapu cu medalia de aur pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, 1992.
    Coperta_-Casapu-727x1024
  2. Tudor Casapu. Eternul campion. Ediţia a doua, revăzută și adăugită. Red. șt.: C. Manolache, Resp. de ed.: I. Xenofontov. Coord: E. Baban Ch.:, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2015, 287 p. ISBN 978-9975-3044-2-9.
    Olympic Games 1992 Barselona