CAMPIONUL OLIMPIC TUDOR CASAPU ÎN LUCRĂRI ENCICLOPEDICE

(Fragment din volumul Tudor Casapu, eternul campion / Colecția Personalități notorii, Chișinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2014 [în elaborare])

Orice editor de carte enciclopedică constată că o problemă majoră în elaborarea lucrărilor de profil o constituie criteriile de selecție a personalităților. Dacă faptele și evenimentele istorice, conceptele, noțiunile generale, fenomenele, instituțiile, organizațiile de stat și neguvernamentale etc. pot fi prezentate într-o măsură mai mare sau mai mică ca elemente ale arhitecturii textual-informaționale, atunci procesul de alegere, triere, separare a numelor în edițiile enciclopedice reprezintă o chestiune dificilă, sensibilă, uneori marcată de un profund subiectivism. O situație anecdotică circulă prin mediul editorilor de carte enciclopedică. Se zice că regele francez Ludovic al XIV-lea, Regele Soare (Le Roi Soleil), supărat pe opoziția iluministă și intelectuală din țară, a chemat un filosof să-l consulte în privința tipului de pedeapsă aplicat adversarilor cărturari. După multe ezitări și meditații înțeleptul a spus: Măria ta, pune-i pe oponenți să elaboreze o enciclopedie a personalităților și veți vedea câte capete vor zbura!

Cele mai dificile probleme de soluționat în identificarea principiilor de selecție a personalitățile sunt cele din domeniile politic, social, al medicinei.

f2

Există, totuși, o ramură în care lucrurile sunt puse la punct. Este vorba de ramura sportivă. Aici lucrurile sunt clare. Performanța recunoscută în plan internațional este cel mai sigur jalon pentru prezentarea textuală a protagonistului. În cadrul ședințelor Consiliului științific al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei și al Colegiului de redacție al Enciclopedie Moldovei (format din 55 de membri marcanți ai culturii și științei din țară și de peste hotare) s-a decis ca toți campionii olimpici din Republica Moldova să fie incluși în edițiile enciclopedice ale instituției. Prin urmare, în toate lucrările enciclopedice ale Institutului de Studii Enciclopedice au fost înglobați toți campionii olimpici ai Republicii Moldova, inclusiv Tudor Casapu.

Numele lui Tudor Casapu este cap de afiș la compartimentul „Cultura fizică și sportul” (autorii materialului sunt rectorul, prorectorul și un decan de la Universitatea de Stat de Cultură Fizică și Sport) al volumului „Republica Moldova. Ediție enciclopedică” (2009, 2011). Halterofilul este 45menționat la capitolul „Participarea sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice”. La Olimpiada XXV de la Barcelona, Spania, din anul 1992 au participat 11 sportivi din Republica Moldova, care au evoluat în componența echipei unite a Comunității Statelor Independente. Dintre aceștia, doar T. Casapu a adus țării noastre medalia de aur. În enciclopedie sunt inserate portretul campionului olimpic și informații complementare în anexa „Sportivi moldoveni medaliați la Jocurile Olimpice (1960–1980)” (sunt indicate numele, prenumele, proba sportivă, medalia, ediția Jocurilor Olimpice, anul și locul [orașul, țara] desfășurării). În volumul „Simbolurile naționale ale Republicii Moldova” (2010), Tudor Casapu este prezentat ca făuritor de istorie, eroul grație căruia „pentru prima oară, Drapelul de Stat al țării noastre a fost urcat pe cea mai înaltă culme sportivă”. În lucrare mai sunt prezentate imaginea coliței poștale (65-69 mm), dedicată campionului olimpic Tudor Casapu, emisă de Î.S. „Poșta Moldovei”, și trei secvențe de la ceremonia de medaliere la Jocurile Olimpice de la Barcelona, imagini preluate din arhiva privată a protagonistului.

Un alt articol enciclopedic despre Marele campion olimpic este inclus în volumul „Sport. Mică enciclopedie” (2014), elaborat sub egida Institutului de Studii Enciclopedice. Autorii volumului, Nicolai Ambrosi și Pavel Brădescu, au prezentat informații biografice, palmaresul sportiv, distincțiile, activitatea în cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (1998–2007) și alte dimensiuni enciclopedice ale halterofilului Tudor Casapu, „singurul campion moldovean într-o probă individuală”.

În 2014, Institutul de Studii Enciclopedice a inițiat elaborarea volumului „Tudor Casapu, eternul campion” în prestigioasa colecție de carte „Personalități notorii”.

Prin urmare, numele campionului olimpic Tudor Casapu reprezintă nu doar un simbol al performanței sportului național și internațional, ci și o figură de calibru, o carte de vizită a constituțiilor de cunoștințe, a lucrărilor enciclopedice.

Dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE,
Directorul Institutului de Studii Enciclopedice

Legende foto
1. Tudor Casapu, în pragul casei părintești. Arhiva personală a familiei Casapu
2. Un buchet de medalii la pieptul unui mare campion. Arhiva personală a familiei Casapu

Sursă: Săptămîna, vineri, nr. 36 (1131), 19.09.2014, p. 29