SAVANŢII ŞI-AU FĂCUT BILANŢUL ACTIVITĂŢII PENTRU 2013

Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova s-a întrunit, la 27 martie 2014, în cadrul celei de-a XVII-a Sesiuni a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Forul ştiințific a făcut bilanţul rezultatelor activităţii ştiinţifice şi inovaţionale obţinute în anul 2013. La deschiderea evenimentului a fost prezentă doamna Tatiana Potâng, viceprim-ministru al Republicii Moldova.

p2441_memb

În cadrul sesiunii, preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu a prezentat raportul „Ştiinţa pentru prosperarea ţării pe traseul european”. Domnia Sa a menţionat rolul primordial al ştiinţei în dezvoltarea societăţilor moderne, s-a oprit succint asupra obiectivelor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, a adus date cu referire la potenţialul uman şi pregătirea cadrelor tinere şi a descris rezultatele ştiinţifice principale ale anului 2013, remarcând numărul impunător de publicaţii – peste 8550, inclusiv 197 monografii şi 357 articole în reviste ştiinţifice internaţionale cu factor de impact. Rezultatele au avut varii aplicaţiuni privind excelenţa ştiinţifică, dar şi performanţa, cu impact socio-economic, contribuţii la valorificarea patrimoniului cultural şi sporirea vizibilităţii internaţionale, precum şi rezultate care au influenţat procesul ştiinţifico-didactic. S-a menţionat, că banii investiţi din buget pentru realizarea proiectelor de transfer tehnologic au atras importante surse financiare din sectorul real. Spre exemplu, anul trecut s-a investit din buget 6.8 mln lei, care au atras din sectorul privat 9.6 mln lei. În anul de referinţă au fost comercializate produse inovative în sumă de peste 40 mln lei. Totodată, în anul 2013 comunitatea ştiinţifică a câştigat 23 granturi în suma totală de 1.4 mln Euro de la Comisia Europeană prin Programul Cadru 7. Preşedintele interimar al AŞM a informat asistenţa despre paşii întreprinşi de conducerea AŞM pentru asocierea ţării noastre la Programul comunitar „Orizont-2020”.

Raportul privind activitatea managerială şi economico-finaciară a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, a fost prezentat de m.c. Ion Guceac, vicepreşedinte interimar al AŞM. În prezentarea sa, vicepreşedintele AŞM a subliniat contribuţia Guvernului şi rolul AŞM în administrarea ştiinţei şi inovării, relevând faptul că una din misiunile de bază ale AŞM, în calitatea acesteia de „coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice de inovare” este cea de consultant ştiinţific al autorităţilor publice din ţară. De asemenea, a evidenţiat contribuţia membrilor Adunării Generale şi a CSŞDT în vederea consolidării comunităţii ştiinţifice din perspectiva soluţionării în comun a eficientizării activităţii ştiinţifice, transferului tehnologic, colaborării internaţionale, pregătirii cadrelor ştiinţifice, organizării concursurilor, activităţii editoriale a instituţiilor ştiinţifice. Punctul-cheie al raportului m.c. Ion Guceac l-a constituit informaţia privind eficienţa utilizării mijloacelor financiare în 2013, dezvoltarea infrastructurii, echipamentului ştiinţific etc. Totodată, a fost prezentată o informaţie amplă despre proiectele din sfera ştiinţei şi inovării, derulate pe parcursul anului 2013. Domnia Sa a remarcat şi faptul că unul dintre obiectivele generale ale Strategiei de C-D a Republicii Moldova până în 2020 este dialogul continuu între ştiinţă şi societate, diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării.

Înaltul for ştiinţific a audiat şi rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi organizatorică a Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM, în anul 2013, prezentate de coordonatorii celor 6 secţii: acad Aurelian Gulea, coordonator al Secţiei ştiinţe ale naturii şi exacte; dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonator al Secţiei ştiinţe inginereşti şi tehnologice; acad. Stanislav Groppa, coordonator al Secţiei Ştiinţe medicale; acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe agricole; dr. hab. Victor Moraru, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe sociale şi economice; dr. hab, Aurelian Dănilă, academician-coordonator al Secţiei ştiinţe umanistice şi arte.

Pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvântul acad. Gheorghe Duca, acad. Vasile Micu, acad. Svetoslav Moscalenco, acad. Valeriu Pasat, acad. Leonid Culiuc, acad. Teodor Furdui, acad. Valeriu Canţer, acad. Ion Bostan, acad, Gheorghe Ţîbîrnă, dr.hab. Aurelian Dănilă, m.c. Sergiu Dimitrachi, care, în intervenţiile lor, au apreciat rapoartele prezentate privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2013, unii dintre ei, accentuând, totodată, necesitatea implementării unor reforme în sistemul de administrare a sferei ştiinţei şi inovării.

În cadrul şedinţei Asambleei au fost înmânate premiile AŞM pentru anul 2013. „Savant al Anului” 2013 a fost desemnat dr. hab. Bostan Viorel, UTM, pentru soluţii tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. „Tânărul Savant al Anului” – a fost declarat dr. Soldatenco Olga, IP Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, pentru metodica de izolare și selecție a tulpinilor de levuri autohtone destinate producerii diferitelor tipuri de vinuri în Republica Moldova. Premiul „Acad. Grigore Vieru” a fost acordat dr.hab., Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM. De asemenea, au fost înmânate premiile „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanților”.

Totodată, 22 de jurnalişti si scriitori s-au învrednicit de prestigiosul premiu „Pârghia lui Arhimede” pentru promovarea si popularizarea ştiinţei şi inovării in mass-media.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM