Monthly Archives: November 2013

ÎPS MITROPOLIT VLADIMIR A TRANSMIS UN MESAJ DE FELICITARE DOMNULUI CONSTANTIN MANOLACHE

La cea de-a 60 aniversare, directorul Institutului de Studii Enciclopedice, dr. colonel (r) Constantin Manolache a avut parte de numeroase felicitări și urări de bine din partea conducerii Academiei de Științe a Moldove, a omologilor săi, directorilor institutelor de cercetare din cadrul AȘM, și a colegilor de serviciu. Prin binecuvântarea ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, la evenimentul de azi au fost prezenți Secretarul Mitropoliei Moldovei, prot. mitr. Vadim Cheibaș și Președintele Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească” prot. mitr. Manole Brihuneț, care au decorat omagiatul cu una din distincțiile principale ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, ordinul „Meritul bisericesc” de gradul II. Au fost spuse multe cuvinte frumoase și de laudă celui, care a stat la baza proiectului „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”, desfășurat în perioada 2011–2013, și finalizat prin publicarea unui volum de referință, consistent ca formă și conținut, de 800 de pagini, cu un bogat suport bibliografic și un exuberant material ilustrativ.

IMG_8882

Articolul în întregime

A FI DOMN E O ÎNTÂMPLARE, A FI OM E LUCRU MARE: DR. CONSTANTIN MANOLACHE, ȘASE DECENII DE LA NAȘTERE

Viața nu poate fi închipuită fără comunicare. Cred că comunicarea vine tocmai de la cuminecare, deci împărtășire din același potir. Cel puțin în Biserica primară creștinii se întâlneau în rugăciune, împărtășindu-se zilnic, apoi săptămânal, apoi în posturi … astăzi și mai rar. În general, oamenii contemporani se dezvață să comunice. Pe mulți nu-i mai interesează decât ceea ce îi privește, îi afectează.

Or, ochii care nu se văd se uită și cum să simți și să trăiești viața dacă nu ai cui împărtăși bucuriile, scârbele, nu ai de la cine învăța, n-ai pe cine asculta…

Articolul în întregime

OMAGIU COLEGULUI CONSTANTIN MANOLACHE

La 1 noiembrie curent, Directorul Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conf. univ. dr. Constantin Manolache împlineşte frumoasa vârstă de 60 de ani, prilej cu care colectivul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei adresează omagiatului sincere felicitări şi urări de noi succese în importanta şi responsabila postură pe care o deţine.

Născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuţi din raionul Râşcani, unde a urmat şi primele studii la şcoala primară din satul natal, pentru ca din 1971 să devină student la Facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Moldova (1971–1977), Constantin Manolache a acumulat, de-a lungul anilor, o vastă experienţă profesională, activând în diverse domenii ale ştiinţei, precum şi manifestând un viu interes pentru varii aspecte ale cercetării ştiinţifice.

Articolul în întregime

КОНСТАНТИН МАНОЛАКЕ – НАШ ДРУГ!

Моё знакомство с господином Манолаке началось в 2006 году. Константин позвонил мне, представился, сказал, что в Молдове приступают к возрождению энциклопедического дела, просил оказать им посильную помощь. Вскоре мы от него получили письмо, в котором он просил прислать им методические материалы по подготовке энциклопедических изданий. Начало нашего знакомства, не скрою, доставило нам, башкирским энциклопедистам, большое удовлетворение. Нам было приятно, что о нас, о нашей работе знают в Молдове, не только знают, но и ценят, хотят изучить наш опыт. Поэтому мы с большим удовольствием выполнили просьбу господина Манолаке.

Articolul în întregime

REDACTORUL-ŞEF AL „REVISTEI MILITARE” COLONEL (R.) DR. CONSTANTIN MANOLACHE LA UN POPAS ANIVERSAR: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE COLABORARE

Fondată, după cum avem cunoştinţă, în anul 2008, ca publicaţie ştiinţifică de studii de securitate şi apărare a Institutului Militar al Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Revista Militară abordează în paginile sale domenii de strictă actualitate în plan naţional şi european: securitate şi geopolitică, tehnică şi tehnologii militare, ştiinţă, psihologie şi educaţie militară, istorie şi artă militară, terminologie militară, apariţii editoriale etc.

Sfârşitul secolului XX a adus cu sine o reanalizare şi o reevaluare a fenomenului militar contemporan, iar Revista Militară, editată la Chişinău, Republica Moldova, vine să umple un gol evident în exprimarea editorială a teoriei şi ştiinţei militare acumulate în acest spaţiu geografic, plasat geopolitic la graniţa dintre est şi vest, frecvent convulsionat de dispute politico-militare.

Articolul în întregime

MULT STIMATE DR. CONSTANTIN MANOLACHE!

Astăzi când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la aniversarea de 60 de toamne, cu alese sentimente de prețuire Vă adresăm felicitările noastre și vă aducem urările noastre de sănătate trupească şi sufletească.

Sunteți binecunoscut ca un manager profesionist și destoinic, care muncește cu atașament pentru propășirea științei din Republica Moldova, pentru promovarea și realizarea proiectelor enciclopedice de anvergură, axate tangențial sau general pe istoria și cultura Bisericii noastre, cum ar fi „Republica Moldova. Ediție enciclopedică” și superbul volum apărut anul curent „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”.

În această zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa întru viață destoinică, nădăjduind să Vă vedem și în continuare la fel de vrednic și prezent în activitatea pe care o îndepliniți cu onoare deja mulți ani la rând.

Cu arhierești binecuvântări,

 

† VLADIMIR,

Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove

STIMATE DOMN CONSTANTIN MANOLACHE!

Există calităţi asupra cărora timpul nu are putere – datorie, profesionalism, responsabilitate, spirit de creație etc. Toate aceste calităţi se asociază cu Dumneavoastră, deoarece indiferent unde aţi activat, în spaţiul civil, academic sau militar, întotdeauna V-aţi condus de ele, considerându-le, pe bună dreptate, lucruri care trebuie să predomine în activitatea unui colectiv.

Cunoscându-Vă de mulţi ani, am reuşit să mă conving personal că, indiferent în ce colectiv aţi activat, aţi reuşit întotdeauna să mobilizaţi echipa pe care o conduceţi, subordonând-o cu profesionalism unui scop – de a atinge rezultatul scontat. Drept exemple elocvente pot servi lucrările voluminoase, de excepţie pentru Republica Moldova, pe care aţi reuşit să le elaboraţi şi editaţi cu discipolii Dumneavoastră atât în cadrul Ministerului Apărării, cât şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dar şi în alte instituţii specializate din ţară.

Astăzi putem spune cu încredere că marcăm frumoasa aniversare de 60 de ani a unei persoane cu un suflet generos, al cărui ochi permanent iluminează bunăvoinţă şi respect.

Stimate domnule colonel Manolache!

În această frumoasă zi de toamnă, Vă doresc multă sănătate, pace și bunăstare, încredere în sine și speranță pentru un viitor decent și, desigur, iubire. Indiferent unde veţi activa, să rămâneţi un bărbat curajos, puternic, fiabil. Numai cu un asemenea set de calități familia Dumneavoastră va simți că este în siguranţă ca după un zid de piatră.

La mulţi ani!

Cu profund respect,

 

Vitalie Marinuţa,

Ministrul Apărării al Republicii Moldova

DRAGĂ PRIETEN ŞI MULT STIMATE COLEG!

Deoarece te cunosc de peste trei decenii, îţi scriu aceste rânduri cu cele mai sincere sentimente de amiciţie şi respect, răvăşind firele ce ne apropie sufleteşte şi faptele bune comune la care am participat. Îmi amintesc de întrevederile noastre pe timpul când eram tineri şi frumoşi: eu scriind primele cărţi în domeniul chimiei ecologice, iar dumneata, tânăr redactor-ctitor la Editura „Lumina”, dădeai undă verde monografiilor şi lucrărilor de popularizare a ştiinţei, semnate de noi, savanţii din Republica Moldova.

Pe când limba noastră cea română era mai mult marginalizată, a fost mare contribuţia dumitale personală în calitate de redactor, şef de redacţie, redactor-şef adjunct la dotarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova cu manuale, literatură artistică şi materiale didactice, asigurând lărgirea ariei de utilizare a limbii române.

Articolul în întregime