ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Aurelian Dănilă cu viitorul președinte al României E. Constantinescu, soția Elena Dănilă, ministrul consilier I. Căpățină la Palatul Elisabeta la prima recepție de Ziua Națională a Republicii Moldova. București, 1992. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00456

00456

 

MOTTO-UL ZILEI

Всякая власть есть насилие над людьми.
 
Михаил Афанасьевич Булгаков
Bulgakov_MA_1926
М. А. Булгаков (1926)

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Participanții la Congresul VI al Societății teatrale. În prim-plan, de la stânga la dreapta: secretarul comitetului central al ULCTM F. Dani, viceministrul Culturii al RSS Moldovenești A. Dănilă, Artista poporului I. Arhipova, președintele sindicatelor lucrătorilor din domeniul culturii S. Fonari, ministrul Culturii al Republicii Moldova A. Constantinov, Artista poporului M. Bieșu, secretarul comitetului orășenesc de partid L. Eșanu, șeful secției cultură a CC al partidului comunist din Moldova E. Sobor, 1985. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00450

00450

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Aurelian Dănilă cu un grup de artiști ai baletului din Chișinău. Hanoi, Vietnam, 1983. De la stânga la dreapta: V. Ghelbet, A. Dănilă, V. Șcepaciova, R. Potehina, necunoscut, O. Gurievscaia, M. Caftanat. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00447

00447

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al RSSM, N. Chiriac, înmânează directorului Teatrului de Operă și Balet, Aurelian Dănilă „Diploma de Onoare” a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM în prezența conducerii artistice a teatrului: A. Samoilă, E. Platon, M. Muntean, I. Ianachi. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00445

00445

CEA DE-A 26-EA LUCRARE DIN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Membru al Academiei Europene de Științe și Arte Aurelian Dănilă : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Inst. Patrimoniului Cultural ; ed.: Constantin Manolache ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Victor Ghilaș  ; bibliogr.: Parascovia Calieva. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (Tipogr. „Bons-Offices”). – 264 p.: fot.

Editor: dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache

Coordonator: dr. hab. Victor Ghilaș

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Bibliografie: Parascovia Calieva

Lector: Elena Pistrui

Copertă: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Valeriu Oprea

Fotografii: Arhiva Aurelian Dănilă, Eugenia Tofan

Lucrarea este consacrată reputatului doctor habilitat în studiul artelor, membru al Academiei Europene de Științe și Arte Aurelian Dănilă, muzicolog, cercetător al istoriei şi teoriei teatrului. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, oamenilor de cultură, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

A_Danila_2018_Internet - Copie_001

A_Danila_2018_Internet – Copie

MOTTO-UL ZILEI

В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.
 
Оскар Уайльд

MOTTO-UL ZILEI

А больше всего ненавидят того, кто способен летать.

Фридрих Вильгельм Ницше.

 

 

MOTTO-UL ZILEI

Самая тяжелая болезнь мира – мышление! Она неизлечима.
 
Эрих Мария Ремарк

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Un grup de artiști din RSSM și Ucraina, 1979. Rândul 1 de sus, de la stânga la dreapta: Gh. Cincilei, P. Darienco, M. Apostolov, ?, V. Gherlac, L. Cemortan, Il. Stihi; rândul 1 de jos, de la stânga la dreapta: L. Doroș, D. Cocea. Arhiva privată a familiei Cemortan. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00420d

00420