ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Delegația RSS Moldovenești la revenirea de la Decada literaturii și artei la Moscova, 1960. Rândul 1 de jos, de la stânga la dreapta: M. Apostolov, E. Cazemirova, C. Constantinov, V. Gherlac, I. Alterman; rândul 2 de jos, de la dreapta la stânga: L. Cemortan, G. Ceaicovschi. Arhiva privată a familiei Cemortan. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00410d

00410

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

La recepția oferită de Sovietul de Miniștri ai RSSM în timpul Decadei literaturii și artei la Moscova, 1960. De la stânga la dreapta: L. Cemortan, Gh. Eșanu, M. Bieșu, D. Darienco, I. Bozin, A. Lupan. Arhiva privată a familiei Cemortan. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00409d

00409

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Leonid Cemortan, șef adjunct de secție la Comitetul Central al Comsomolului din Moldova, 1950. Arhiva privată a familiei Cemortan. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00399d

CEMORTAN, Leonid (6 noiembrie 1927, s. Chetrosu, azi r-nul Drochia– 27 iunie 2009, Chișinău) – teatrolog, domeniul ştiinţific: istoria şi teoria teatrului. Doctor habilitat în studiul artelor (1994), profesor universitar (1995). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).

 

00399

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

În cadrul Sesiunii a XIV-a a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, i-a prezentat și oferit în dar domnului Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova, lucrarea Simbolurile naționale ale Republicii Moldova. Foto: Eugenia Tofan, 3 aprilie 2012. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00398d

00398

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei. Foto: Ion V. Xenofontov, 19 decembrie 2017. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00393d

Notă: Construcția a fost edificată între anii 1952–1956. Clădirea a fost ridicată din piatră de carieră. Este cea mai reprezentativă clădire cu destinație administrativă, care a păstrat, în linii generale, aspectul inițial.

00393

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Membru corespondent Constantin Turtă la conferința sindicală a AȘM, 1995. Foto: circa 2000. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00389

Constantin TURTĂ (20 decembrie 1940, s. Buciuşca, azi r-nul Rezina – 23 martie 2015, Chișinău) – chimist, domeniul ştiinţific: chimia anorganică. Doctor habilitat în chimie (1989), profesor universitar (1995). Membru corespondent (1995) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2010).

00389

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Academicianul Eugeniu Doga, titanul valorilor cantabile, 4 mai 2017. Foto: Ion V. Xenofontov, Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00388d

DOGA, Eugeniu (n. 1 martie 1937, s. Mocra, azi r-nul Râbniţa) – compozitor, domeniul: arta componistică. Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

 

00388

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Primirea delegației chineze la Institutul de Energetică al AȘM (de la stânga la dreapta): acad. B. Gaina, secretar științific general al AȘM; Sergiu Porcescu, șeful Direcției relații internaționale a AȘM; acad. V. Canțer, academician coordonator al Secției Științe Fizico-Matematice a AȘM; reprezentantul delegației chineze; acad. V. Postolati, directorul Institutului de Energetică al AȘM; reprezentantul delegației chineze; dr. hab. V. Berzan, director adjunct al IE AȘM; reprezentantul delegației chineze, 2007. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00386d

00386

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

M. c. Alexandru Ciubotaru, 10 august 1988. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00385

Alexandru CIUBOTARU (n. 20 februarie 1932, s. Şipca, jud. Orhei, azi r-nul Şoldăneşti) – biolog, domeniul ştiinţific: embriologie, cariologie, citogenetică şi biotehnologie vegetală. Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1971), profesor universitar (1973). Membru corespondent (1976) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

00385

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Dr. hab. conf. univ. Constantin Manolache, directorul Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, acordă un interviu despre recentele apariții editoriale ale instituției. Foto: Ion V. Xenofontov, 20 ianuarie 2017. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00384

 

00384

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Deschiderea Congresul I al Cardiologilor din Republica Moldova, cu participarea savanților din Federația Rusă și România, 1993. În prezidiu: P. Lucinschi, președintele Parlamentului Republicii Moldova; acad. E. Ciazov, directorul Centrului Cardiologic al Federației Ruse; acad. M. Popovici, directorul Institutului de Cardiologie; acad. Gh. Ghidirim, ministrul sănătății al Republicii Moldova; acad. M. Mirahimov, directorul Institutului de Cardiologie din Bișkek (Kârgâztan), profesorul C. Carp, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare din București (România). Arhiva acad. M. Popovici. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00382

00382

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Membru corespondent Valentin Mustață. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00378

Valentin Mustață (n. 23 aprilie 1938, s. Nezavertailovca, r-nul Slobozia) – inginer, domeniul ştiinţific: tehnologia şi procesele termoenergetice. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).

00378

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Ernest ARUŞANOV. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00377

ARUŞANOV, Ernest (n. 4 februarie 1941, or. Baku, Azerbaidjan) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica compuşilor semiconductori. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1984), profesor universitar (1989). Membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

000377

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Cercetătorul Dumitru Ghițu, anii 1970. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00376

Dumitru GHIȚU (13 ianuarie 1931, s. Drepcăuţi, azi r-nul Briceni – 23 noiembrie 2008, Chișinău) – fizician, domeniul ştiinţific: fizica şi electronica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1985). Membru corespondent (1976) şi membru titular (1984) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

00376

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Cercetătorul Toma Simion, anii 1970. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00375

Simion TOMA (30 august 1936, s. Mârzaci, azi r-nul Orhei – 11 noiembrie 2015) – agronom, domeniul ştiinţific: agrochimie şi fiziologia nutriţiei minerale a plantelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1973), profesor universitar (1985). Membru co­respondent (1978) şi membru titular (1981) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

00375

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Ziarul ‹‹За науку в Сибири›› (traducere din rusește, „Pentru știință în Siberia”) din 18 octombrie 1972, nr. 41 (572), editat în Novosibirsk, a fost consacrat științei din RSS Moldovenească. Muzeul Științei al AȘM. Fotoreproducere: Iulian Salagor. Fond foto. Cota arhivistică: 00373

00374

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Istoricul Alexandru Moșanu, 1974. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00372

Notă: Alexandru Moșanu (19 iulie 1932, s. Brănești, azi rn. Râșcani – 7 decembrie 2017, Chișinău), primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova (23 mai 1991 – 2 februarie 1993).

Era în iarna anului 2016. O zi geroasă. Stăteam în rând la Magazinul „Nr. 1” din sectorul Telecentru al capitalei Republicii Moldova. Trebuia să achit produsele alimentare. Am rămas surprins că alături de mine, în rând, stătea Alexandru Moșanu (19 iulie 1932, s. Brănești, azi rn. Râșcani – 7 decembrie 2017, Chișinău), primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova (23 mai 1991 – 2 februarie 1993). M-am bucurat enorm să-mi revăd profesorul de istorie universală, perioada interbelică, de la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova. O mare personalitate. Am intrat în vorbă. M-a întrebat unde activez. I-am spus că la Academia de Științe a Moldovei. Alexandru Moșanu mi s-a destăinuit: „Atunci când eram președinte al Parlamentului Republicii Moldova, în biroul meu de serviciu au intrat doi academicieni (nu le dau numele, deoarece unul dintre ei este în viață – n.n.) și mi-au propus să fiu academician. I-am alungat din birou. Le-am spus franc: Vreți să mă corupeți?”. Alexandru Moșanu, Om cu Mare Demnitate! IVX

00373

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Mihail Lupașcu.  Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00371b

Academicianul (1978) Mihail Lupașcu (27 august 1928, s. Cuizăuca, azi r-nul Rezina – 21 iunie 2016, Chișinău), agronom, savant consacrat în domeniul fitotehniei şi producerii nutreţurilor, este supranumit „patriarhul agriculturii”. În copilărie era șotios, era cel mai mic de statură dintre cei șase frați și i se zicea „Milică”. Lucrul pământului, îngrijirea animalelor i-au fost universul copilăriei. Aceasta probabil și l-a marcat în viitoarea activitate științifică și administrativă, deoarece a fost cel care a introdus în Moldova pentru prima dată lucerna, hrana de bază pentru bovine.

00372

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Mihail Lupașcu.  Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00371a

LUPAȘCU, Mihail (27 august 1928, s. Cuizăuca, azi r-nul Rezina – 21 iunie 2016, Chișinău) – agronom, domeniul ştiinţific: fitotehnie şi producerea nutre- ţurilor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), profesor universitar (1972). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).

00371

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

M.c. Ion Habașescu. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00370

HABAȘESCU, Ion (n. 1 iunie 1938, s. Sofia, azi r-nul Drochia) – inginer, domeniul ştiinţific: mecanizarea agriculturii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).

00370

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

M.c. Gheorghe Cozub. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00369

COZUB, Gheorghe (30 august 1937, s. Cuhureştii de Sus, azi r-nul Floreşti – 17 aprilie 2009, Chișinău) – inginer, domeniul ştiinţific: oenologie. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

00370

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

M. c. Vasile Siminel. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00367

SIMINEL, Vasile (2 iunie 1921, s. Gordineşti, azi r-nul Rezina – 25 aprilie 2014, Chișinău) – agronom, domeniul ştiinţific: ameliorarea plantelor, genetica plantelor şi producerea seminţelor. Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1972), profesor universitar (1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).

00367

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Vasile Micu. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00366

MICU, Vasile (n. 18 octombrie 1938, s. Olişcani, azi r-nul Şoldăneşti) – agronom, domeniul ştiinţific: genetică, ameliorare şi seminologie. Doctor habilitat în biologie (1979), profesor universitar (1995). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1993) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Academicianul (1993) Vasile Micu (n. 18 octombrie 1938, s. Olişcani, azi r-nul Şoldăneşti), agronom, savant consacrat în domeniile geneticii, ameliorării şi seminologiei, s-a născut într-o familie evlavioasă cu șapte copii. În casă, în toate camerele, erau icoane, rugăciunile de dimineață, înainte de masă, înainte de culcare erau respectate cu strictețe de toți membrii familiei. În copilărie s-a implicat la munci agricole: curățatul porumbului, culesul strugurilor, înșiratul și păpușitul tutunului etc. Bunicul din partea tatălui, Ion Micu, l-a învățat a ține toporul în mînă, a ciopli etc. Un mare cunoscător de basme, povești, cântece populare, bunicul a decedat în timpul foametei din anii 1946–1947, la vârsta de 84 de ani. Și-a protejat până la urmă nepoții, atunci când i se oferea mâncare o ceda în favoarea copiilor, spunând că „s-a săturat”. IVX

00366

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

În Prezidiul Congresului IV Unional de Cardiologie: Mihail Popovici (rândul trei, în centru), reprezentantul RSS Moldovenești, directorul general (1988–1997) al Institutului de Cercetări în Medicina Preventivă și Clinică, Boris Petrovschi, ministrul Sănătății al URSS, Erou al Muncii Socialiste, acad. Liubov Malaia, Erou al Muncii Socialiste, acad. M. Mirahimov, Erou al Muncii Socialiste, acad. acad. E. Ciazov, Laureat al Premiului Nobel, Erou al Muncii Socialiste și alte personalități consacrate în domeniul cardiologiei din Uniunea Sovietică. Sala cu Coloane a Casei Uniunilor, Moscova, 24 octombrie 1988. Arhiva acad. Popovici. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00272b

00272b